REFERANSLARIMIZ
Bloglarımızı okuyarak ne yaptığımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Demir Enerji
Urban GreenUP
Urban GreenUP
New Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions
Urban GreenUp Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından Horizon 2020 “Doğa Esaslı Çözümler” programı kapsamında finanse edilen 3 büyük kapsamlı projeden bir tanesidir. Bu Doğa Esaslı Çözümler projesi 5 yıl sürecek ve 3 farklı ülkeden 3 farklı kentte; Valladolid-İspanya, Liverpool-İngiltere ve İzmir-Türkiye’de iklim değişikliği azaltımı, iklim değişikliğne uyum, su yönetimi, biyoçeşitliliği artırma gibi alanlarda yatırımlar yapılacaktır. Demir Enerji, 25 proje ortağından biri olarak Türkiye’de proje koordinatörü konumundadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Bitnet Bilişim Hizmetleri projede yer alan diğer Türk ortaklardır.
Devamını oku
CITYFIED
CITYFIED
Replicable and Innovative Future Efficient District and Cities
CITyFIED projesi, Avrupa şehirlerinin ve kentsel ekosistemlerin geleceğin akıllı şehirleri ile uyumunu sağlamayı; Tekrarlanabilir, sistematik ve bütünleşik stratejiler geliştirmeyi amaçlar. Bu proje, bina güçlendirme, akıllı şebeke ve bölgesel ısıtma ağları, BİT ve ulaşımın yanı sıra enerji talebinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını birbirine bağlayacak yenilikçi teknolojilerin ve metodolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanmaktadır.
Devamını oku
REMOURBAN
REMOURBAN
Regeneration Model for Accelerating the Smart Urban Transformation
REMOURBAN, Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programı tarafından finanse edilen ve 5 yıl (2015-2020) sürecek bir projedir. REMOURBAN Projesi'nin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir; enerji, ulaşım ve bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarını tek bir noktada birleştirerek yenilikçi çözümler ve tasarımlar belirlemek, kentsel dönüşüm modelini ilçe ve şehirlerde uygulamak ve yaygınlaştırmak, kentsel yaşam kalitesini artırmak, kentsel dönüşüm için yenilikçi iş modellerini anlamak ve uygulamak için sosyal kabul ve çevresel sürdürülebilirlik.
Devamını oku
MatchUP
MatchUP
MAximizing the Upscaling and Replication Potential of High Level Urban Transformation Strategies
MAtchUP, üç deniz feneri şehri ve dört takipçi şehri içeren, AB tarafından finanse edilen bir Akıllı Şehir projesidir. MAtchUP şehirleri sosyal, ekonomik ve çevresel modellerini yeniden şekillendirmek ve vatandaşları için sosyal içerme, yaşanabilirlik ve refahı teşvik etmek için güçlerini birleştirecek. MAtchUP, Avrupa ve ötesindeki diğer şehirler için bir kentsel dönüşüm modeli olarak hizmet edecek enerji, mobilite ve BİT sektörlerinde yenilikçi çözümler paleti tasarlayacak ve uygulayacaktır.
Devamını oku
Replicate
Replicate
Renaissance of Places with Innovative Citizenship and Technology
İspanya'da San Sebastian, İtalya'da Floransa ve Büyük Britanya'da Bristol dahil olmak üzere üç lider şehir (Akıllı Şehir 'Deniz Fenerleri' olarak adlandırılır) vardır. Ayrıca Essen (Almanya), Nilüfer (Türkiye) ve Lozan (İsviçre) dahil olmak üzere şehirlerinde müdahaleleri tekrarlamaya çalışacak bir dizi başka 'takipçi' şehir var. Buna ek olarak, Guangzhou (Çin) ve Bogota (Kolombiya) gibi bir dizi 'gözlemci' şehir ve sonuçların öğrenilmesi ve yayılmasında yer alacak uluslararası ağlar da bulunmaktadır. Projede 38 ortaktan oluşan bir Konsorsiyum bulunmaktadır.
Devamını oku
RURITAGE
RURITAGE
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies
RURITAGE, benzersiz Kültürel ve Doğal Miras potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma gösterimi “laboratuvarlarında” kırsal alanları dönüştürebilen, mirasa dayalı yeni bir kırsal yenileme paradigması kurar.
Devamını oku
MAKING CITY
MAKING CITY
Energy Efficient Pathway for the City Transformation: Enabling a Positive Future
Horizon 2020 AB'nin araştırma ve yenilik programı tarafından finanse edilen yeni büyük ölçekli tanıtım projesi MAKING-CITY, başlangıç toplantısını 13-14 Aralık tarihlerinde İspanya'nın Valladolid kentinde gerçekleştiriyor. 9 ülkeden 34 ortağı bir araya getiren, 20 milyon avro bütçeli bu 60 aylık H2020 projesi, Pozitif Enerji Bölgesi (PEB) konseptini takip eden düşük karbonlu şehirlere doğru kentsel enerji sisteminin dönüşümünü ele almayı ve göstermeyi amaçlıyor.
Devamını oku
FUSILLI
FUSILLI
Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Living Labs Implementation
FUSILLI, Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik Programı tarafından 101000717 sayılı Hibe Sözleşmesi kapsamında finanse edilen bir Gıda ve Doğal Kaynaklar projesidir. Dört yıllık bir süre boyunca FUSILLI, şehirleri FOOD2030 öncelikleri doğrultusunda daha sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişlerini kolaylaştırmak için desteklemeye odaklanacaktır. Bu hedefe ulaşmak için FUSILLI projesi, şehirler, üniversiteler, KOBİ'ler, STK'lar ve endüstriler dahil olmak üzere 13 ülkeden 34 ortağın uzmanlığını bir araya getiriyor.
FUSILLI'nin temel amacı, kentsel, kentsel çevre ve yakındaki kırsal alanlarda sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişi destekleyen entegre, sistemik gıda politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasının önündeki engellerin üstesinden gelmektir. Bu hedefe ulaşmak için FUSILLI, gıda sistemi dönüşümünün zorluklarını ele almak için 12 şehri bir bilgi paylaşım ve öğrenme ağına yerleştirir: Tampere, Oslo, Kolding, Kharkiv, Nilüfer – Bursa, Atina, Roma, Rijeka, Turin, Differdange, San Sebastian , Castelo Branco.
Devamını oku
WELLBASED
WELLBASED
Improving Health, Wellbeing and Equality by Evidenced-Based Urban Policies for Tackling Energy Poverty
UFUK2020 projesi olan WELLBASED, 4 yıl süreli bir Avrupa Birliği projesi olup, konsorsiyumunda 19 partner bulunmaktadır. Türkiye’den Edirne Belediyesi, Demir Enerji ve Sıfır Ayrımcılık Derneği yer almaktadır. WELLBASED, 7 farklı pilot şehirde (Valensiya-İspanya, Heerlen-Hollanda, Leeds-İngiltere, Edirne- Türkiye, Üsküp-Kuzey Makedonya, Budapeşte- Macaristan, Jelgava- Letonya) kanıta dayalı yaklaşımlar üzerine inşa edilmiş, enerji yoksulluğunu ve vatandaşların sağlığı ve refahı üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltmak için kapsamlı bir kentsel sağlık programı tasarlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, kent sağlığını geliştirecek politikalar geliştirme, kentlerde fiziksel ve ruhsal açılardan halk sağlığında iyileştirmeler sağlama ve kentlerde sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizliklerin azaltılması hedeflenmektedir.
Devamını oku