Ufuk Avrupa

Ufuk Avrupa

Ufuk Avrupa

Avrupa Araştırma ve İnovasyon Alanındaki güçlü varlığımızla, akıllı şehirler ve topluluklar, iklim ve çevre, kentsel dayanıklılık, enerji verimliliği ve kentsel hareketlilik ve biyoekonomiye odaklanan kentsel sürdürülebilirlik geçişlerinde son derece deneyimliyiz.

Ufuk Avrupa
Demir Enerji
Ufuk Avrupa
Avrupa Araştırma ve İnovasyon Alanındaki güçlü varlığımızla, akıllı şehirler ve topluluklar, iklim ve çevre, kentsel dayanıklılık, enerji verimliliği ve kentsel hareketlilik ve biyoekonomiye odaklanan kentsel sürdürülebilirlik geçişlerinde son derece deneyimliyiz.
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon Yönetimi Detaylar
İnovasyon Yönetimi
Çözümlerin Yaygınlaştırılması ve Ölçek Büyütme
Çözümlerin Yaygınlaştırılması ve Ölçek Büyütme Detaylar
Çözümlerin Yaygınlaştırılması ve Ölçek Büyütme
Akıllı Şehirler ve Pozitif Enerji Bölgeleri
Akıllı Şehirler ve Pozitif Enerji Bölgeleri Detaylar
Akıllı Şehirler ve Pozitif Enerji Bölgeleri
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri Detaylar
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Demir Enerji
SAYILARLA Ufuk Avrupa
Demir Enerji
9
+
AB Projesi
140
M€
Toplam Bütçe
22
M€
TR Bütçesi
Ufuk Avrupa
Ufuk Avrupa

Avrupa Birliği Projeleri, özellikle Horizon 2020 ve Avrupa, faaliyetlerimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor. AB finansman programları aracılığıyla toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için şehirlerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Rekabet çok yüksek ve sadece mükemmel ve yüksek etkili projeler finanse ediliyor. Demir Enerji, multidisipliner ekibi ile akıllı şehirler ve topluluklar, gıda güvenliği, doğa temelli çözümler, sağlık ve esenlik, döngüsel ekonomi, kentsel hareketlilik, güvenli ve kapsayıcı toplumlar ve Horizon 2020 çerçeve (sekiz çerçeve) programı dahilinde çok daha fazla konuda Avrupa ve Türkiye genelinde 200'ün üzerinde ortakla çalışmaktadır. AB Komisyonu projelerine yoğun bir düzeyde dahiliyetimiz nedeniyle, 60'tan fazla AB şehriyle bağlantı halindeyiz. Yerel yönetimler, STK, araştırma kurumları ve çözüm ortaklarımızla birlikte Türkiye'ye yaklaşık 25 milyon € getirmeyi başardık.