RURITAGE
RURITAGE
Rural Regeneration Through Systemic Heritage-Led Strategies
RURITAGE, benzersiz Kültürel ve Doğal Miras potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma gösterimi “laboratuvarlarında” kırsal alanları dönüştürebilen, mirasa dayalı yeni bir kırsal yenileme paradigması kurar.

RURITAGE, benzersiz Kültürel ve Doğal Miras potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma gösterimi “laboratuvarlarında” kırsal alanları dönüştürebilen, mirasa dayalı yeni bir kırsal yenileme paradigması kurar.

Geçmiş araştırma ve deneyimlere dayanarak, RURITAGE 6 Sistemik Yenilik Alanı (SYA) (Hac, Sürdürülebilir Yerel Gıda Üretimi, Göç, Sanat ve Festivaller, Dayanıklılık, Entegre Peyzaj yönetimi) ve 11 Kesişen Tema tanımlar ve kültürel mirasın bir kırsal alanın yenilenmesi ve ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi için itici güç olarak hareket etme yollarını temsil eder.

RURITAGE, mirasa dayalı yeni bir kırsal yenileme paradigmasının, benzersiz Kültürel ve Doğal Miras potansiyellerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma demonstrasyon laboratuvarlarında kırsal alanları dönüştürebileceğine inanmaktadır. 15 Rol modelinde mevcut iş modelleri, yönetişim ve düzenleyici çerçevelerin analizi ve proje boyunca geliştirilen yenilikçi teknolojik, organizasyonel ve sosyal çözümler sayesinde RURITAGE, yenilenme, sürdürülebilirlik için güçlü bir ekonomik, sosyal ve çevresel katalizör olarak 6 Çoğaltıcıda insanların refahının ve yaşam ortamının geliştirilmesi, ekonomik büyümesi ve iyileştirilmesi miras potansiyelini gösterecektir. Ayrıca, Kırsal Miras Merkezlerinin ve AB Kırsal Miras Merkezleri Ağının oluşturulması yoluyla RURITAGE, Kültürel ve Doğal Mirasın kolektif yönetimini, sorumluluğunu ve sahipliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, RURITAGE miras odaklı paradigmanın tekrarlanması ve büyütülmesi sayesinde, RURITAGE aynı zamanda mirası ulusal ve Avrupa politikalarında ana akımlaştırmayı da amaçlamaktadır.

İZMİR
Demir Enerji