Size Yardımcı Olalım Birlikte

Sürdürülebilir Geleceğinizi Şekillendirelim

Demir Enerji

Türkiye'nin İlk CDP Akredite Hizmet Sağlayıcısı

Demir Enerji
HAKKIMIZDA
Demir Enerji
HAKKIMIZDA
Bizi Yakından Tanıyın!
Paris Anlaşması, küresel ısınmayı 2°C ile ve hatta mümkünse 1,5°C ile sınırlandırma çabalarını artırarak, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için küresel bir çerçeve ortaya koymuş durumda. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi politika girişimleri de, bir katalizör görevi görerek, sera gazı emisyonlarını iş ve rekabet için temel bir ölçü olarak getiriyor.

Sera gazı emisyonlarınızı hesaplamaktan yakın ve uzun vadeli hedefler ve stratejiler belirlemeye, müşterileriniz ve iş ortaklarınızla şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya kadar, karbon yönetimi artık şirketinizin yetkinliğinin hayati bir parçası haline geliyor. Bu yeni düzen için kurumunuz hazır mı?
Daha fazlası için
28
+
Şirket
15
+
YILLIK DENEYİM
WE ARE IN NUMBER
40
+
Şehir
9
+
AB Projesi
140
M€
Toplam Bütçe
WE ARE IN NUMBER
22
M€
TR Bütçesi
Uzmanlıklarımız
Bizi Yakından Tanıyın!
Hepsini gör
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
GHG Protokolü, ISO 14064 gibi uluslararası metodolojileri ile Sera Gazı Envanteri hesaplayarak emisyon kaynaklarınızı öğrenebilir ve ölçebilirsiniz.
Devamını oku
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP tarafından akredite edilmiş bir hizmet sağlayıcı olarak, şirketlerin ve şehirlerin emisyonları yönetmek, sürdürülebilirlik üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve CDP puanlarını iyileştirmek için çevresel verilerini raporlamalarına yardımcı oluyoruz.
Devamını oku
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
Şirketlere, 1.5°C yolu ve Paris Anlaşması ile uyumlu, yakın ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen yol haritaları ve stratejiler geliştirmelerinde rehberlik ediyoruz.
Devamını oku
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
YDA (Life Cycle Analysis-LCA), şirketlerin müşterilere ve paydaşlara şeffaflık ve kurumsal güvenilirlik göstergesi ile birlikte iletişim için en kapsamlı yaklaşımlardan biridir. Ürün düzeyinde çevresel ayak izini öğrenmek ve haritalamak, riskleri ve fırsatları anlamak için önemlidir. 
Devamını oku
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon Yönetimi
Bugün inovasyon yönetimi, bir firmanın ya da bir kamu kurumunun, sürdürülebilir iş yapış şekilleriyle yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirliğe yönelik temel adımlar, elbette doğrudan operasyonların “dekarbonizasyonu” ile ölçülür. Bir firma ya da belediyenin karbonsuzlaştırma ölçütlerinin son teknoloji ürünü, bilim temelli ve küresel karşılaştırma ve izleme için uluslararası standartlarda olması gerekir. DEMİR, tecrübesi ve referanslarıyla hem kentsel yönetimler hem de firmalar için karbonsuzlaşma ve karbon yönetimi stratejilerinde oldukça deneyimli olmanın yanı sıra CDP tarafından akredite hizmet sağlayıcı bir kuruluştur. 
Devamını oku
İnovasyon Yönetimi
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
DEMİR, yerel yönetimlerle yakın iş birliği içinde orta ve uzun vadeli enerji geçişi ve iklim uyum stratejilerinde destek sağlamış; ekosistemin korunması, kentsel ve yakın kent çevresi (peri-urban) ve bölgenin ekolojik temelli kalkınması, kentsel gıda sistemlerine sürdürülebilir geçiş de dahil olmak üzere kentsel sürdürülebilirliğin altını çizen tüm alanlarda yetkinliklerini geliştirmiştir.
Devamını oku
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Demir Enerji
TAKIMIMIZ

İklim Meselesi, Bizim Meselemiz!


İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sadece profesyonel olarak hizmet verdiğimiz bir çalışma alanı değil, ekibimizin her bir üyesi, iklim değişikliğinin aynı zamanda kişisel bir sorun olduğu konusunda da aynı bakış açısını paylaşmaktadır. İklim acil durumunu bireysel, ekip ve şirket düzeyinde ele almaya kararlıyız. Şirketimizin değeri, çok farklı profosyonel geçmişe ve uzmanlıklara sahip, yetenekli, motive ve deneyimli ekip üyelerinden kaynaklanmaktadır. 

Devamını oku
TAKIMIMIZ
Blog Yazılarımız
Hepsini gör
AB Karbon Ticareti Sistemi güçlendiriliyor
AB Karbon Ticareti Sistemi güçlendiriliyor
Avrupa Birliği Salım Ticareti Sistemi ( EU Emissions Trading System ETS) AB'nin iklim değişikliği ile mücadele için 2005 yılında oluşturduğu, piyasa esaslı bir karbon ticareti sistemi ve halen yürürlükteki en hacimlisi olmaya devam ediyor..
AB'den tartışılan karar!
AB'den tartışılan karar!
AB Komisyonu, 2 Şubat Çarşamba günü açıkladığı bir kararla, bazı nükleer enerji ve doğalgaz güç santrallarının "yeşil yatırım" kabul edilebileceğini açıkladı.
Bize Ulaşın