Size Yardımcı Olalım Birlikte

Sürdürülebilir Geleceğinizi Şekillendirelim

Demir Enerji

Türkiye'nin İlk CDP Akredite Hizmet Sağlayıcısı

Demir Enerji
HAKKIMIZDA
Demir Enerji
HAKKIMIZDA
Bizi Yakından Tanıyın!
Paris Anlaşması, küresel ısınmayı 2°C ile ve hatta mümkünse 1,5°C ile sınırlandırma çabalarını artırarak, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için küresel bir çerçeve ortaya koymuş durumda. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi politika girişimleri de, bir katalizör görevi görerek, sera gazı emisyonlarını iş ve rekabet için temel bir ölçü olarak getiriyor.

Sera gazı emisyonlarınızı hesaplamaktan yakın ve uzun vadeli hedefler ve stratejiler belirlemeye, müşterileriniz ve iş ortaklarınızla şeffaf bir şekilde iletişim kurmaya kadar, karbon yönetimi artık şirketinizin yetkinliğinin hayati bir parçası haline geliyor. Bu yeni düzen için kurumunuz hazır mı?
Daha fazlası için
28
+
Şirket
15
+
YILLIK DENEYİM
WE ARE IN NUMBER
40
+
Şehir
9
+
AB Projesi
140
M€
Toplam Bütçe
WE ARE IN NUMBER
22
M€
TR Bütçesi
Uzmanlıklarımız
Bizi Yakından Tanıyın!
Hepsini gör
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
GHG Protokolü, ISO 14064 gibi uluslararası metodolojileri ile Sera Gazı Envanteri hesaplayarak emisyon kaynaklarınızı öğrenebilir ve ölçebilirsiniz.
Devamını oku
Kurumsal Sera Gazı Envanteri
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
CDP tarafından akredite edilmiş bir hizmet sağlayıcı olarak, şirketlerin ve şehirlerin emisyonları yönetmek, sürdürülebilirlik üzerindeki etkiyi değerlendirmek ve CDP puanlarını iyileştirmek için çevresel verilerini raporlamalarına yardımcı oluyoruz.
Devamını oku
CDP- Carbon Disclosure Project (Karbon Saydamlık Projesi)
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
Şirketlere, 1.5°C yolu ve Paris Anlaşması ile uyumlu, yakın ve uzun vadeli hedeflerini destekleyen yol haritaları ve stratejiler geliştirmelerinde rehberlik ediyoruz.
Devamını oku
SBT- Science Based Targets (Bilim Temelli Hedefler)
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
YDA (Life Cycle Analysis-LCA), şirketlerin müşterilere ve paydaşlara şeffaflık ve kurumsal güvenilirlik göstergesi ile birlikte iletişim için en kapsamlı yaklaşımlardan biridir. Ürün düzeyinde çevresel ayak izini öğrenmek ve haritalamak, riskleri ve fırsatları anlamak için önemlidir. 
Devamını oku
LCA- Life Cycle Assesment (Yaşam Döngüsü Analizi)
İnovasyon Yönetimi
İnovasyon Yönetimi
Bugün inovasyon yönetimi, bir firmanın ya da bir kamu kurumunun, sürdürülebilir iş yapış şekilleriyle yakından ilişkilidir. Sürdürülebilirliğe yönelik temel adımlar, elbette doğrudan operasyonların “dekarbonizasyonu” ile ölçülür. Bir firma ya da belediyenin karbonsuzlaştırma ölçütlerinin son teknoloji ürünü, bilim temelli ve küresel karşılaştırma ve izleme için uluslararası standartlarda olması gerekir. DEMİR, tecrübesi ve referanslarıyla hem kentsel yönetimler hem de firmalar için karbonsuzlaşma ve karbon yönetimi stratejilerinde oldukça deneyimli olmanın yanı sıra CDP tarafından akredite hizmet sağlayıcı bir kuruluştur. 
Devamını oku
İnovasyon Yönetimi
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
DEMİR, yerel yönetimlerle yakın iş birliği içinde orta ve uzun vadeli enerji geçişi ve iklim uyum stratejilerinde destek sağlamış; ekosistemin korunması, kentsel ve yakın kent çevresi (peri-urban) ve bölgenin ekolojik temelli kalkınması, kentsel gıda sistemlerine sürdürülebilir geçiş de dahil olmak üzere kentsel sürdürülebilirliğin altını çizen tüm alanlarda yetkinliklerini geliştirmiştir.
Devamını oku
Sürdürülebilir Şehir Stratejileri
Demir Enerji
TAKIMIMIZ

İklim Meselesi, Bizim Meselemiz!


İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik sadece profesyonel olarak hizmet verdiğimiz bir çalışma alanı değil, ekibimizin her bir üyesi, iklim değişikliğinin aynı zamanda kişisel bir sorun olduğu konusunda da aynı bakış açısını paylaşmaktadır. İklim acil durumunu bireysel, ekip ve şirket düzeyinde ele almaya kararlıyız. Şirketimizin değeri, çok farklı profosyonel geçmişe ve uzmanlıklara sahip, yetenekli, motive ve deneyimli ekip üyelerinden kaynaklanmaktadır. 

Devamını oku
TAKIMIMIZ
Blog Yazılarımız
Hepsini gör
Enerji Pozitif Gelecek: Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler
Enerji Pozitif Gelecek: Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler
Pozitif Enerji Bölgeleri (PEB'ler), enerji pozitif ve iklim açısından nötr kentsel yaşam ortamları yaratmayı hedefleyen önemli projelerdir. Bu bölgeler, sürdürülebilir ve iklim açısından nötr şehirlere geçişte önemli bir rol oynamaktadır. PEB'ler, yenilenebilir enerji üretimini artırarak net pozitif enerji dengesi sağlarlar ve çeşitli sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına cevap verebilirler. Ayrıca, PEB'ler sadece enerji açısından değil, aynı zamanda kentsel ve bölgesel bağlamlara da entegre olan önemli birer sürdürülebilir kentsel gelişim aracıdır. Avrupa'daki konut bina stoğunun düşük yenilenme oranı göz önünde bulundurulduğunda, PEB'lerin daha yaygın hale gelmesi gerekmektedir. Bu bölgeler, Avrupa'nın Yeşil Düzen'in Yenileme Dalgası hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunabilirler.
Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik için Yenilikçi Adımlar: SUPERSHINE
Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik için Yenilikçi Adımlar: SUPERSHINE
Sosyal konut ihtiyacı, düşük ve orta gelir gruplarındaki ailelerin uygun maliyetli ve yaşanabilir konutlara erişimini sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Avrupa'da sosyal konut uygulamaları genellikle hükümetler veya yerel yönetimler tarafından desteklenir ve uygulanır. Ancak, sosyal konut stokunun azalması ve özelleştirme eğilimleri gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle, Avrupa'daki ülkeler mevcut sosyal konut stokunu modernize etme ve enerji verimliliğini artırma gibi adımlar atmaktadır.
1,5 Derece Güvenli Sınırda Kalmak İçin Gezegenin Son 5 Yılda %50 Şansı Var!
1,5 Derece Güvenli Sınırda Kalmak İçin Gezegenin Son 5 Yılda %50 Şansı Var!
Gezegen halihazırda, sanayi öncesi döneme göre 1,1 derece ısınmış durumda ve eşik olduğu düşünülen 1,5 dereceye yalnızda 0.4 derece kalmış durumda. Dünya Meteoroloji Örgütü WMO’nun hesaplarına göre, önümüzdeki 5 yılda, yani bugün ile 2026 arasında bir yıl, 1,5 eşiğini aşma ihtimali %50’yi aşmış durumda. Geçtiğimiz 10 yılda bu ihtimal %10’lar seviyesindeydi.
Dekarbonizasyon Treni Kalkıyor!
Dekarbonizasyon Treni Kalkıyor!
Global pandeminin, enerji fiyatlarına ve tedarik zinciri sıkıntılarına olumsuz etkileri henüz tazeyken Ukrayna’daki savaş mevcut kaygıları had safhada yükseltti. Buna karşılık sektörden sektöre farklı hızlarda olmakla birlikte, enerji dönüşümü hız kazanmaya devam ediyor.
Dünyada Tüketim Esaslı İlk Ulusal Salım Hedefi İsveç’te!
Dünyada Tüketim Esaslı İlk Ulusal Salım Hedefi İsveç’te!
2045’de net-sıfır hedefine koşan İsveç’de, parlamentodaki tüm siyasi partilarin tam desteği ile tüketimden kaynaklanan salımlar için ulusal hedefler belirlendi.
Ya Şimdi, Ya Hiç!
Ya Şimdi, Ya Hiç!
IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli), altı ya da yedi yılda bir yayınlanan değerlendirme raporu, geçen hafta kamuoyuna tanıtıldı. 65 ülkeden 278 bilim insanının katkıda bulunduğu rapor, Panel üyesi ülkeler tarafından satır satır tartışıldıktan sonra kabul ediliyor. Son rapor, ağır saptamalar ışığında, başlıkta özetlenebilecek şekilde bir uyarı ile sonlanıyor, Ya Şimdi Ya Hiç!
Global Enerji Sektörü Önderleri IEA Toplantısında Dönüşüme İşaret Etti
Global Enerji Sektörü Önderleri IEA Toplantısında Dönüşüme İşaret Etti
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Bakanlar düzeyindeki toplantısı 24 Mart 2022’de Paris’te toplandılar. Ukrayna’daki olağanüstü durum nedeniyle, 40 ülkenin enerji bakanları, enerji güvenliğinin bugün en önemli başlıklar arasında yer aldığına vurgu yaptılar.
Fosil Yakıt Platosundan, Uçuruma Mı?
Fosil Yakıt Platosundan, Uçuruma Mı?
“Peak Oil”, fosil yakıt arzının artık düşüşe geçtiği o kritik tarihi anı betimliyor. Tabii bu daha çok bir plato olarak anlaşılıyor ama Avrupa’nın ortasındaki savaş, platoyu uçuruma dönüştürmüş olabilir mi? BP’nin tahminlerine göre 2020’lerin ortasında başlaması öngörülen “plato” son gelişmeler nedeniyle çok daha hızlı bir düşüş ya da “uçurum” özelliği mi gösterecek?
Hava Kirliliği Şehirlerde Her Yıl 7 Milyon Erken Ölüme Yol Açıyor
Hava Kirliliği Şehirlerde Her Yıl 7 Milyon Erken Ölüme Yol Açıyor
Dünya Sağlık Örgütü DSÖ’nün son raporuna göre, yüzlerce milyon kişi, sınırların çok üstünde hava kirliliğine maruz kalıyor. Özelllikle PM2.5 yani 2.5 mikrometre altı kirliliğin yani araç egzozları, evlerde ısınmak için yakılan kötü kaliteli katı yakıtlar ve orman yangınları görünmeyen ama muazzam bir akciğer ve kalp hastalıkları epidemisine yol açıyor.
AB, Rusya’dan Gelen Doğalgaza Bağımlılığını Azaltabilir Mi?
AB, Rusya’dan Gelen Doğalgaza Bağımlılığını Azaltabilir Mi?
AB 2021 yılında Rusya’dan 140 milyar metreküp doğalgaz ithal etti. Aynı yıl gelen 15 milyar metreküp LNG ile birlikte bu rakam AB’nin yıllık doğalgaz ithalatının %45’ini, toplam tüketiminin ise %40’ını oluşturdu. AB , 2050’de net-sıfır hedefleri doğrultusunda tüketimde fosil yakıtları radikal bir şekilde azaltmayı düşünse de Ukrayna’da ortaya çıkan olağanüstü durum, takvimin çok daha hızlı işletilmesi için önemli bir gerekçe oluşturdu.
 Net Sıfıra doğru ; Hidrojen Kullanımının Eksi ve Artısı
Net Sıfıra doğru ; Hidrojen Kullanımının Eksi ve Artısı
AB Komisyonu, Fransa, Almanya ve bazı AB üye ülkeler, AB’nin net-sıfıra yolculuğunun önemli bir adımı olarak gördükleri hidrojen kullanımı alanındaki stratejileri için büyük bütçeler ilan etmeye devam ediyorlar. Bu yatırımların 2030’a kadar 50 milyar avroyu bulacağı belirtiliyor. IDDR’nin hazırladığı bir rapor, hidrojen teknolojilerinin dekarbonizasyondaki rolünü, olası zorlukları ve fırsatları inceliyor. Hidrojenin düşük enerji verimliliği, bir enerji taşıyıcısı olarak hidrojenin ısıtmada doğal gaz yerine geçmekten çok, özellikle sanayide ve ulaşımda fosil yakıt ikamesinde kullanılabileceğini gösteriyor.
Japonya “Temiz Kömür”de Israrıyla Çamura mı Yatıyor?
Japonya “Temiz Kömür”de Israrıyla Çamura mı Yatıyor?
Japonya, bilindiği gibi, “temiz kömür” olarak adlandırdığı teknolojilere ciddi bir araştırma-geliştirme bütçesi ayırıyor ve gelecekte ayıracağını duyuruyor. Londra merkezli Transition Zero araştırma grubu bu konuda yeni bir rapor yayınladı. Japonya’nın 2050’de net-sıfır hedefinin temiz kömür ile elde edilemeyeceğini belirten raporda, ülkenin CCUS kapasitesinin son derece yetersiz olduğunu ve mevcut kapasitenin 10 yıldan kısa sürede dolacağını belirtmiş.
Berlin, Merkezine Otomobil Girmeyen İlk Avrupa Şehri mi Olacak?
Berlin, Merkezine Otomobil Girmeyen İlk Avrupa Şehri mi Olacak?
Eğer Berlin Autofrei hareketi başarılı olursa evet ! Şu anda 50.000 imzalı kampanya, şehir merkezini kapsayan 100 km²’ye yakın bir alanı tamamen otomobilden arındırmayı hedefliyor. Berlin belediyesi Şubat ayında bu konudaki kararın mecliste oylanacağını belirtti. Karar geçerse yalnızca acil sağlık, kargo ve engelli araçları bölgeye girebilecek.
BEIJING 2022, %100 Karsız Kış Olimpiyatı
BEIJING 2022, %100 Karsız Kış Olimpiyatı
The Independent gazetesinin haberine göre yeni başlayan Beijing Kış Olimpiyatlarında bugünkü hava tahmini şöyle; soğuk, kuru ve % sıfır kar yağışı ! Başkentin 50 km kuzeyindeki kayak pistlerinde gram gerçek kar yok! Beijing Kış Olimpiyatları yüzdeyüz ( %100) yapay kar ile gerçekleştirilen ilk kış olimpiyatı olma özelliğini taşıyacak.
“Net Sıfır” Bina Sertifikasyonu Yakında Geliyor
“Net Sıfır” Bina Sertifikasyonu Yakında Geliyor
Bina sektöründe salımları azaltma çabası kapsamında Dünya Yeşil Bina Konseyi (World GBC) net sıfır bina sertifikasyonu ve eğitimlerini başlatıyor.
İklim Değişikliği ve Kentsel DİRENÇ
İklim Değişikliği ve Kentsel DİRENÇ
Tarihi nitelikte Kentucky Kasırgası ABD’de 265 km katederek ABD eyaletleri Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansas ve Missouri’de 78 kişinin ölümüne, onbinlerce kişinin elektriksiz kalmasına ve muazzam maddi hasara yol açtı.
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeşil Altyapı Uygulamaları
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yeşil Altyapı Uygulamaları
Yeşil altyapı, Avrupa Komisyonu Yeşil Altyapı Bildirisi‘ne göre doğa esaslı çözümler aracılığıyla ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sağlamak, doğanın insana sunduğu faydaları anlamaya yardımcı olmak ve bu faydaları sürdüren ve geliştiren yatırımları harekete geçirmek için bir araç olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, ekosistem hizmetleri sağlayan tüm yüksek kaliteli doğal, yarı doğal ve diğer kentsel yeşil alanların aralarındaki bağlantı ve oluşturduğu ağ yeşil altyapı olarak kabul edilebilir[1].
Sürdürülebilir Hava Ulaşımına Doğru Bebek Adımları
Sürdürülebilir Hava Ulaşımına Doğru Bebek Adımları
Hava ulaşımı sektörü dünyada toplam seragazı salımlarının %2.1'inden sorumlu, buna karşılık ulaşım setörünün %21 'inden sorumlu ve bu oran büyük bir hızla artıyor.
Yeşil Hidrojen; Gerçek mi Hayal mi?
Yeşil Hidrojen; Gerçek mi Hayal mi?
Endüstriyel üretimde sera gazı salımlarını sıfırlayacak önde gelen adaylar arasında sayılan "yeşil hidrojen"e dair ayakları yere basan senaryolar bulmak çok zor! Yeni teknolojilerin çoğunda görülen "şişirme rakamlar" hidrojenin geleceği konusunda da sıkça karşımıza çıkıyor. Ayakları biraz daha yere basan sonuçları bu alandaki ticari firmaları bir araya getiren Hydrogen Europe'un son yayınlanan raporunda bulmak mümkün olabilir.
GRÖNLAND Heyulası
GRÖNLAND Heyulası
Heyula değil aslında gerçek tabii... 3 gün önce, Grönland'da, 3000 metredeki Doruk İklim İstasyonunda ( Summit Station, Greenland) 9 saat aralıksız yağmur yağdı! Bir buzdağının denizden 3 km yukarıdaki noktasına yağmur yağmaması gerekiyor ve hiç yağmamış zaten! Kayıtlara göre bu bir ilk. Grönland, dünyanın deniz kenarındaki dev kentlerine, dev deniz duvarlarının arkasına gizlenmeniz için az bir zamanınız kaldı diyor.
AB Karbon Ticareti Sistemi güçlendiriliyor
AB Karbon Ticareti Sistemi güçlendiriliyor
Avrupa Birliği Salım Ticareti Sistemi ( EU Emissions Trading System ETS) AB'nin iklim değişikliği ile mücadele için 2005 yılında oluşturduğu, piyasa esaslı bir karbon ticareti sistemi ve halen yürürlükteki en hacimlisi olmaya devam ediyor..
AB'den tartışılan karar!
AB'den tartışılan karar!
AB Komisyonu, 2 Şubat Çarşamba günü açıkladığı bir kararla, bazı nükleer enerji ve doğalgaz güç santrallarının "yeşil yatırım" kabul edilebileceğini açıkladı.
Bize Ulaşın