HAKKIMIZDA
Bizi Yakından Tanıyın!

Sürdürülebilirlik yönetimi, “Daha iyi bir dünya” ekseninde ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları ön plana çıkararak, kurumsal gelişimi ve küresel rekabetin geleceğini güven altına alır.   

Demir Enerji, firmaların iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazı yönetimi konusundaki hedeflerine ulaşmada destek olmaktadır. CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Raporlama ve süreçlerinde Türkiye’de akredite ilk ve tek kuruluş olarak, firmaların karbon yönetiminde ihtiyacı olan uusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hizmetleri vermektedir.

 • Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışması
 • GHG Protokolü, ISO14064, 14040, 14044, 14067, PAS 2050, PAS 2060 Standartları
 • CDP Karbon Saydamlık Projesi Raporlaması
 • SBT Bilim Temelli Hedef ve Eylem Yol Haritası Çalışması
 • Değer Zinciri Karbon Yönetimi (Kasam 1, 2 ve Kapsam 3)
 • LCA Ürün Karbon Ayak İzi Çalışması
 • Kurumsal Karbon Risk Yönetimi
 • GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Karbon Kredileri ve Ticareti

 

Demir Enerji, yerel yönetimlere yönelik kentlerin sera gazı salımlarını ve enerji tüketimini azaltmanın yanı sıra iklim değişikliğine uyum sağlamak adına sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı süreçlerinin yönetiminde destek olmaktadır.

 • Yerel yönetimlere yönelik eğitim verme
 • Sera Gazı Azaltım ve İklim Değişikliğine Uyum Çalıştayları düzenleme
 • Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı (SEAP) hazırlama
 • Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlama
HAKKIMIZDA
Demir Enerji
RAKAMLARLA BİZ
Demir Enerji
15
+
Yıllık deneyim
28
+
Şirket
40
+
Şehir